Aktiverande engelska börjar igen 26.1 klo 10!

14.01.2019

Aktiverande engelska

Har du svårt för att lära dig engelska ord?
Är det ännu svårare att uttala orden?
Känns det omöjligt att skriva rätt?

Skulle språket kanske öppna sig lättare genom lek och annan verksamhet i Aktiverande engelska-gruppen.

I aktiverande engelska - gruppen använder vi oss av språkbads-, CISV- (se www.cisv.fi) och Story telling-metoder.  Vi lär oss genom att göra och tala.  Vi stöder inlärningen av ord och rättskrivning genom dataprogram.   

Plats: Daterostudion, Biblioteksgatan 14, Vasa

Anmälan via anmälningslänken på hemsidan

Gå till "Nyheter"