Tillstånd för fotografering och filmning

Tillstånd att fotografera och filma

Datero firar 20-årsjubileum i år. Det här vill vi lyfta fram i Dateros verksamhet under år 2019 och 2020. Ett sätt att berätta om Dateros verksamhet är att göra videon om Dateros gruppverksamhet som både du, ditt barn eller dina anhöriga deltar i. Vi ber om lov att fotografera honom eller henne under verksamhetens gång och om lov att använda materialet i presentationen av Dateros verksamhet.

Jag ger lov åt Datero r.f.