Material

Material på svenska

Matematik

Lukimat 

En nätbaserad inlärnings och utvärderingsplattform för grundläggade läsfärdighet
samt för inlärningsberedskap i matematik. 

 

Spel-Ett - öva grunderna i läsning

Spel-Ett är ett spel för elever och barn i förskolan och för andra med behov att öva
grundläggande läsning. Läsningen övas på ett lekfullt och roligt sätt genom uppgifter
som tränar kopplingen mellan bokstav och ljud.

Småningom får spelaren också pröva att läsa korta ord. De varierande spelfälten tar
spelaren på spännande resor till havsbottnen, på ballongflygtur och diamantjakt eller
kanske på besök hos grodorna. Avklarade spelfält belönas med mynt, som kan användas
för att utrusta den egna spelfiguren eller för att köpa kort som underlättar spelandet.

Fungerar på Andoid, iPad, Windows och Mac

Om läs och skrivsvårigheter

Det är vanligt med läs- och skrivsvårigheter. Ca 5-20 % av befolkningen har någon
form av läs- och skrivsvårighet. Men de behöver inte vara ett hinder från att göra
samma sak som andra tack vare tekniska funktioner, program och hjälpmedel
som kan kompensera och stödja läsandet och skrivandet.
Läs- och skrivhjälpmedel kan jämföras med synhjälpmedel (t.ex. glasögon) eller
hörselhjälpmedel (t.ex. hörapparat). Man blir inte smartare av att använda dem.
Men med dess hjälp klarar man av sådana saker som skulle vara besvärliga eller omöjligt annars.
Om du har läs- och skrivsvårigheter kan du boka tid till Datero för att komma och diskutera detta. Dateros personal kan visa och ge information om olika hjälpmedel samt om funktioner och program på datorer, pekplattor och smarttelefoner som
stödjer läsandet och skrivandet hjälpmedel.
Barn, ungdomar och vuxna har möjlighet att få information om kompenserande
läs- och skrivhjälpmedel från Datero.

Övrig information: 

Erilaisten oppijoiden liitto

https://www.lukihairio.fi/sv/

https://selkokeskus.fi/pa-svenska/  

http://papunet.net/svenska

Lukiapuvälinepalvelut onko niitä?

Lukivaikeuksista voittoon vai vankilaan

Vad är ett hjälpmedel?

Luki-opi-kurssin ohjelma

Stöd för läs- och skrivhjälpmedel på arbetsplatsen

Specialpedagogiska skolmyndigheten
(Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik)

21.3.2019 Anssi Marttinen från Radio Vasa intervjuar Marja-Sisko Paloneva: Datero firar 20-årsjubileum. Programmet hittar du här

AKK-mässan 2018
Föreläsning: Mats Granlund: Delaktighet och AKK (56,2 min)

AKK-mässan 2017
AKK 2017 Språklig sårbarhet i förskola och skola, föreläsning med Barbro Bruce (1h 37 min)
Intervju med Barbro Bruse (4 min)
Powerpoint - Språklig sårbarhet i förskola och skola

AKK-mässan 2016
Framgångsrik språk-, läs- och skrivutveckling - idag finns det verktyg med Johanna Kristensson (1 h 28 min)