Materiaali

Matematiikka

LukiMat

Tietoverkkovälitteinen peruslukutaidon sekä matematiikan
oppimisvalmiuksen oppimis- ja arviointiympäristö. 

Ekapelissä harjoitellaan lukemisen perusteita

Ekapeli on tarkoitettu koululaisille ja esikoululaisille sekä
muille joilla on tarve harjoitella lukemisen perusteita. 
Lukemista harjoitellaan leikkimällä ja hauskaa pitäen tekemällä
harjoituksia jotka kehittävät sanan ja äänen välistä yhteyttä. 
Vähitellen pelaajat saavat myös harjoitella lyhyiden sanojen lukemista.
Muuttuvat pelikentät vievät pelaajan jännittäville matkoille merenpohjalle,
ilmapalloretkille ja timantinjahdille tai ehkä vierailulle sammakkojen luo. 
Selvitetyt pelikentät palkitaan kolikoilla, joita voi käyttää oman
pelihahmon varustukseen tai sellaisten korttien ostamiseen
jotka helpottavat pelaamista. 
Toimii Android, iPad, Windows ja Mac - laitteilla. 

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoiminen teknisillä välineillä

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet, lyhyesti luki-vaikeudet, ovat tavallisia. 
Noin 5-20 %:lla väestöstä on eri asteisia luki-vaikeuksista.
Ne eivät välttämättä ole este normaalille suoritustasolle, sillä lukivaikeuksien
aiheuttamaa haittaa voidaan kompensoida tai korvata teknisillä toiminnoilla,
ohjelmilla ja apuvälineillä. 

Lukemisen ja kirjoittamisen apuvälineet ovat verrattavissa
näköapuvälineisiin (esim. silmälasit) tai kuuloapuvälineisiin (esim. kuulolaite). 
Ne eivät tee oppimistyötä käyttäjän puolesta eivätkä tee käyttäjäänsä
yhtään älykkäämmäksi, mutta niiden avulla voi selvitä sellaisista asioista,
jotka ovat hankalia tai mahdottomia. 

Jos sinulla on luki-vaikeuksia, voit varata Daterosta ajan. 
Dateron henkilökunta esittelee sinulle tietokoneella, tableteilla ja
älypuhelimilla toimivia luki-välineitä ja tutustuttaa sinua niiden
sellaisiin toimintoihin ja ohjelmiin, jotka tukevat lukemista ja kirjoittamista. 
Neuvontaa tarjotaan kaiken ikäisille. 

Saat lisää tietoa oppimisvaikeuksista ja apuvälineistä mm.:
Erilaisten oppijoiden liitosta
TE-palvelut, Työolosuhteiden järjestelytuki
Lukivaikeus.fi
https://selkokeskus.fi/

http://papunet.net/
https://tikonen.fi/aiheet/avustava-tietotekniikka/digiloikasta-apua-aikuisten-lukivaikeuksiin/
https://tikonen.fi/aiheet/apuvalineet/lukiapuvalinepalvelut-onko-niita/


12.2.2019 Radio Vaasan Anssi Marttinen haastattelee Marjo-Sisko Palonevaa : Datero viettää juhlavuotta.
Ohjelman löydät täältä.

 

Muu aineisto:
Lukiapuvälinepalvelut onko niitä? 
Lukivaikeuksista voittoon vai vankilaan

Luki-opi-kurssin ohjelma

Specialpedagogiska skolmyndigheten

 

AKK-mässan 2018
Mats Granlund: Delaktighet och AKK (56,2 min)

 
AKK-mässan 2017
AKK 2017 Språklig sårbarhet i förskola och skola, föreläsning med Barbro Bruce (1h 37 min)
Intervju med Barbro Bruse (4 min)
Powerpoint - Språklig sårbarhet i förskola och skola

 
AKK-mässan 2016
Framgångsrik språk-, läs- och skrivutveckling - idag finns det verktyg med Johanna Kristensson (1 h 28 min)