Unga och vuxna

Tietotekniikan touhuryhmä sista gången 4.4. kl 16.30-17.30.

4
torsdag, 04 april 2019
16:30 — 14:00
En datagrupp för unga med utvecklingsstörning, finskspråkig

I gruppen används iPad och Book Creator - dataprogrammet,  som möjliggör
tillverkandet av tecknade serier.  

Här ingår skrivandet av en berättelse, skapandet av en figur, videofilming 
och fotografering, editering och publicering. I undervisningen används
Tikas-klartextmetoden.
Deltagaren behöver inte ha några tidigare kunskaper. 

Vad lär man sig?

I gruppen lär vi oss följande saker:

- hur man använder iPad och Book Creator
- hur man gör videon och fotograferar samt editerar
- skapandet av figurer och berättelser 
- hur man spelar in
- mycket annan datateknik

När? På torsdagar, kl 16:30-17:30
14.3 - 4.4.2019

Var? Datero studio, Biblioteksgatan 14, ingång från Biblioteksgränden