Unga och vuxna

Smarta verktyg öppet hus på tisdagar mellan 14-18 i studion!

23
tisdag, 23 april 2019
14:00 — 18:00

Smarta verktyg - bättre resultat (2018-2020)

Tjänster för vuxna (18 år fyllda) med läs- och skrivsvårigheter.
Hoppar bokstäverna?
Glömmer du vad du läst?
Kan det vara fråga om läs- och skrivsvårigheter?

Vi hjälper dig att hitta de datatekniska lösningar som passar just dig. De här tjänsterna är
kostnadsfria och kräver ingen remiss.
Anmäl dig till handledning här.
Mer information och kontaktuppgifter till handledaren hittar du här.

Information till yrkesverksamma
Läs- och skrivsvårigheter följer den unga in i vuxenlivets studier och arbetsliv.
För att stöda personer med läs- och skrivsvårigheter behöver vi identifiera problematiken,
ta upp frågorna till diskussion med klienter och informera om olika serviceformer.
Tillsammans med andra aktörer i Österbotten arbetar vi för att vuxna med
läs- och skrivsvårigheter får information om lämpliga serviceformer.
Dateros specialkunnande i den här servicekedjan är de datatekniska lösningarna
som kompenserar för läs- och skrivsvårigheter. Utifrån den enskilda klientens behov
och datatekniska utrustning handleder vi i de kompensatoriska funktionerna.
För att informera dina kolleger eller andra yrkesverksamma kan du ladda ner
broschyren som berättar om vår verksamhet.
Under projektperioden (2018-2010) erbjuder vi, utan remiss och utan kostnad praktisk
handledning för vuxna (18 år fyllda) i användning av mobiltelefon, pekplatta eller dator.
Då du träffar en klient, som kunde ha nytta av våra tjänster, kan du ge hen den här flyern.
Som yrkesperson kan du, med samtycke från dina studerande/klienter anmäla personer till handledning.
Vi kontaktar dessa personer vanligen inom två veckor. 

Projektledare
Sonja Haga-Erickson
mob. 040 129 0847
förnamn.efternamn@datero.fi
Sakkunnigheten hos projektets officiella samarbetspartners, som är representerade i styrgruppen, skapar goda förutsättningar för att befrämja ändamålet.