Barn och föräldrar, Unga och vuxna

Må bra gruppen - vi tillsammans!

22
onsdag, 22 maj 2019
15:30 — 17:30

Må bra gruppen - vi tillsammans (Folkhälsans Datatek i samarbete med Datero)

Fyra träffar med fokus på känslor

Vad gör vi på träffarna?

- diskuterar känslor
- bearbetar känslor
- tolkar känslor

Vi använder bildstöd, appar, rollspel, musik och konst

Träffar

vid Folkhälsan Språk och samspel, Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 25 in på gården
torsd 18.04, torsd 02.05, torsd 16.05 och onsd 22.5 2019
Alla träffar hålls klockan 15:30-17:30

Anmälan/mer information: 
Siv-Britt Häggman tel: 050 540 0265 siv-britt.haggman(at)folkhalsan.fi

Träffarna är gratis och max antal deltagare 8 personer.
Meddela eventuella dieter på grund av allergi. 
Anmälning senast fredag 12.04.2019.