Hankkeet

Ajankohtaiset hankeet

Kehitämme uusia hankkeita  Dateron kohderyhmien tarpeisiin.
Olemme mukana myös yhteistyökumppaneiden hankkeissa.

 

Älykkäitä välineitä - parempia tuloksia (2018-2020)

(Smarta verktyg - bättre resultat)

 Smartaverktyg NYlogo svfi

Älykkäitä välineitä - parempia tuloksia on Dateron uusi hanke, jonka tavoitteena on luoda toimintasuunnitelma ja palvelupolku aikuisille joilla on lukemisen ja kirjoittamisen haasteita. Toiminta-alueena on Pohjanmaa. Haluamme kehittää ongelman tunnistamista, palveluihin ohjautumista ja tietoteknisten sovellusten käyttöä osana työelämää, opiskelua, työnhakua ja vapaa-aikaa. Lue lisää

 

 

Digital Horisont

Digital Horisont on ELY-keskuksen rahoittama (EURA S20629) digitaalisen toimintaympäristön ja pedagogisten taitojen kehittämishanke.

Hankkeessa korostetaan digitaalisten taitojen oppimista. Opettajat ja kouluttajat tarvitsevat ajantasaista tietoa ja tuntemusta mahdollisuuksista mitä digitalisointi tuo mukanaan.

Datero kouluttaa ja opastaa hankkeessa olevien oppilaitosten opettajia ja kouluttajia saavutettavien oppimateriaalien tuottamisessa sekä digitaalisten oppimisympäristöjen esteettömässä käytössä.

Lue lisää