Datero

Datero on TVT-keskus 
henkilöille, 
joilla on erityistarpeita

Datero on tieto- ja viestintätekniikkakeskus, joka tarjoaa tietotekniikkaa 
erityistarpeisiin. Datero jakaa tietoa erityispedagogisista tietokoneohjelmista
ja sovelluksista
, teknisistä lukiapuvälineistä ja erityispedagogisista menetelmistä.
Järjestämme esimerkiksi henkilökohtaista ohjausta, kursseja ja koulutuksia, kerhoja
ja opintopiirejä sekä seminaareja.

Asiakkaitamme ovat henkilöt, joilla on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia,
oppimisvaikeuksia tai muita toimintarajoitteita. Dateron palvelut ovat maksuttomia
sen kohderyhmille. Otamme mielellään vastaan ideoita ja toivomuksia kursseista
ja niiden sisällöstä.

Teemme yhteistyötä kohderyhmän omaisten, terapeuttien, kirjastojen, koulujen
sekä yhdistysten ja eri organisaatioiden kanssa.

Voit tilata Daterosta erilaisia kursseja ja koulutuksia.

 

Datero ry

Datero on toiminut vuodesta 1999 lähtien. Dateron nimi muodostuu sanoista
DAta-Terapia-ERityisOpetus. Dateron kotipaikka on Vaasa ja se toimii koko
Pohjanmaan alueella. Dateron toiminnan rahoittaa pääasiassa STEA.
Yksittäiset toimintamuodot voivat saada tukea säätiöiltä ja rahastoilta.

Datero on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka jäseninä ovat erilaiset
vammais-, etu- ja kansalaisjärjestöt sekä Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta.
Dateron hallitus koostuu sen jäsenten edustajista.

Dateron esite