Dateros styrelse

Datero rf styrelse 2018

Ordförande
Markku Pulli (Vaasanseudun neuroyhdistys - Vasanejdens neuroförening)

Viceordförande
Marja Mikola - (Vasa stad, biblioteket)

Sekreterare
Marja-Sisko Paloneva (Datero)

Medlemmar

Pia Ahonen (Korsholm kommun / utbildningavdelningen)
Matti Härmä (Etelä-Pohjanmaan AVH-yhdistys ry sekä Vaasanseudun Invalidit -Vasanejdens Invalider ry)

Teemu Lehtonen (Vasa stad /utbildningavdelningen)
Carola Lithén (Vaasan seudun CP-yhdistys – Vasanejdens CP-Förening)
Mika Niskanen (DUV i Vasanejden)
Päivi Pihakari/Marjo Luomanen (Pohjanmaan lihastautiyhdistys)
Personalens representant

Varajäsenet
Nina Back (Kehitysvammaisten tukiyhdistys)
Nanny Ahde (Autismin kirjon Pohjalaiset)
Hilkka Vuorensivu /Taija Kankaanpää (Pohjanmaan lukiyhdistys Lossi)
Essi Jäntti (ADHD-yhdistys)
Pirkko Eck Poulsen – Vesterinen (Vaasan seudun CP-yhdistys – Vasanejdens CP-Förening)
Janek Bergman (Kårkulla Samkommun)
Marianne West (Vaasan kasvatus- ja opetustoimi)
Pertti Meriruoho (Vaasanseudun Invalidit - Vasanejdens Invalider ry)

 

Dateros medlemsorganisationer

Vaasanseudun ADHD-yhdistys rf - Vasanejdens ADHD-förening
Autismin kirjon Pohjalaiset
Aivoliitto / Vaasan kerho (f.d. Aivohalvaus- ja dysfasia)
DUV (De Utvecklingstördas Väl i Vasanejden)
FSH (Finlandssvenska Handikappförening i Österbotten)
HIA (Hörselskadade i arbetslivet)
IT seniorit
Vaasan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Kårkulla samkommun
Vaasan seudun Parkinson-yhdistys ry
Österbottens läsorganisation Lossi rf
Vaasanseudun Invalidit - Vasanejdens Invalider ry
Vaasan seudun CP-yhdistys r.y. -  Vasanejdens CP-förening r.f.
Pohjanmaan lihastautiyhdistys
Vaasanseudun neuroyhdistys - Vasanejdens neuroförening
Vaasan Reumayhdistys - Vasa Reumaförening