Aura - Känsla och kom ihåg - klubben

leikkivat lapset4

Aura - Känsla och kom ihåg - klubben

Har du ibland svårt med dina egna känslor? Vilka känslor har jag?
Varför kommer jag inte alltid ihåg de vuxnas direktiv?
Aura-klubben är en känslo- och minnesklubb för  3 - 5 - åriga. 

I klubben tränar vi oss att känna igen våra egna och andras känslor och vi tränar oss i att funktionera med dem. I klubben använder vi oss av Minneslekapplikationen, som gör att minnet förbättras och koordineringsfärdigheterna utvecklas.  Kursen är finskspråkig men ledarna behärskar också svenska. 

Applikationerna kan även användas hemma. Du får inloggningskoderna från klubben.
Allt det här görs tillsammans genom lek så att vi har trevligt i klubben.
Trots att vi kanske lär oss svåra färdigheter, vill vi lyckas tillsammans och med ett leende på läpparna. 

I klubben använder vi oss av inlärningsprogrammet Pienin Askelin och
Minneslek-dataprogrammet.  I klubben utvecklas självkontroll,
känslofärdigheter, sociala färdigheter, koncentration och arbetsminnet. 

Ledare: Hälsovårdare, studerande Anna-Pia Storfors och barnträdgårdslärare Saara Jäntti

Plats: Datero studio, Biblioteksgatan 14, Vasa

Tid:
Lö 07.09. kl 15:00-15:45
Ti 17.09. kl 18:00-18:45
Lö 05.10.kl 15:00-15:45
Ti 15.10.kl 18:00-18:45
Lö 09.11.kl 15:00-15:45
Ti 12.11.kl 18:00-18:45

Anmäl dig här:
http://www.datero.fi/ilmoittautuminen-sv-se eller 

Direkt:  byråsekreterare Susanne Öst 040 147 7945 (kl 9 - 14:30) susanne.ost(at)datero.fi

Ytterligare information: marja-sisko.paloneva(at)datero.fi och/eller annapia.storfors(at)gmail.com