Lekfull finska

Skarmavbild 2018 03 06 kl. 12.45.33PDF

LEKFULL FINSKA
Är det svårt för ditt barn att lära sig finska ord? Är uttalet ännu komplicerat? 
Är det jobbigt att våga prata finska?

På Lekfull Finska lär vi oss finska genom lek och aktiviteter samt dataprogram
som stöd för inlärningen.

Målgrupp: 9-12 åringar, som har börjat läsa finska, men som har svårt att lära sig.

Plats: Dateros studio, Biblioteksgatan 14, Vasa

Datum och tidpunkt:  höstens tider meddelas senare

Mer information: 040 147 7945/ susanne.ost(at)datero.fi

http://www.datero.fi/ilmoittautuminen-sv-se

Deltagandet är kostnadsfritt!

 
PLAYFUL FINNISH

 Is it difficult for your child to learn Finnish words?

Is pronunciation even more complicated? Is spelling nearly impossible?

Come and try a group where we learn by doing, playing and talking.
In Playful Finnish we use activating methods like Story telling.
We also use computer programs to support learning.

Goalgroup: 9-12 years old children, who've started to study Finnish,
but who have difficulties to learn it

Place: Datero, Kirjastonkatu14 (entrance from Kirjastonkuja)

Date and time:  the autumn dates are still open

More information and enrollment: 040 147 7945 /susanne.ost (at) datero.fi
The Playful Finnish group doesn't cost anything for families.

http://www.datero.fi/ilmoittautuminen-sv-se